Grzyby – koźlarz grabowy 2012

Pierwsze osobniki koźlarza grabowego – 16 czerwiec. Eksplozja owocowania w dniu 30 czerwca utrzymująca się do końca drugiej dekady lipca. W sierpniu pojedyncze osobniki – tendencja zanikowa na rzecz wzmagającego występowania innych podgatunków koźlarzy (babki, topolowego, różnobarwnego). 02 wrzesień – ostatnie osobniki koźlarza grabowego, pozostałe podgatunki koźlarzy zanikły na początku października.